2018-06-01 Mdina en Rabat

Vandaag ging de reis naar 2 heel belangrijke historische steden in Malta. Mdina en Rabat liggen vlak naast elkaar. Mdina is het oudste gedeelte en ligt helemaal binnen een dubbele stadswal. Vanop de muren krijg je een prachtig zicht over het binnenland. Het was gedurende 754 jaar de hoofdstad van Malta onder de Romeinse overheersing. Mdina is een wirwar van kleine straatjes en loopt tijdens de zomermaanden vol van de toeristen. Vandaag viel dat nog goed mee, hoewel..... 
Buiten de stadsmuren bevindt zich het enige overgebleven 'Domus Romana', het Romeinse huis. De vloeren waren bedolven onder een islamitische begraafplaats. Wat verderop lagen de catacomben. Die werden gebruikt door zowel Romeinen als Joden en Christenen. Tijdens de oorlog deden ze zelfs dienst als schuilkelders gedurende de vele bombardementen die Malta te verwerken kreeg.