2012-10-16 't Is weer kamperen

De vaatwas haperde!
Het lag echter niet aan het toestel maar aan de watertoevoer die door
elektrolyse verstopt zat.
Er zat dus niets anders op dan de keukenkast uitbreken en de leidingen
herstellen. Gelukkig maar dat mijn ventje heel graag waterwerken
uitvoert en dat nog goed kan bovendien.