2012-09-25 Flynn en Fionna terug op de boomgaard

Eindelijk hebben we ze de straat over gekregen! Na een lange
voorbereiding: lokken met appeltjes, koeiensnoepjes én vooral
straatgewenning.