2016-10-31 Stoverij met kroketjes

Een zonnige dag, eind oktober. Het aperitief en de soep krijgen we op het terras. 
Het was weer eens reuze gezellig met z'n twaalven.