2015-10-17 Behangen!

Dit was het lastigste deel.
Het moet nu 48 u drogen, dan pas wordt het geschilderd.
Wordt (nog eens) vervolgd...