2015-07-03 Pas getrouwd....

42j geleden waren we pas getrouwd!
Daar mag wel enen op gedronken worden...