2013-09-24 Veel appelen dit jaar

Het was ook zulk mooi weer vandaag.
Daarom werden de overblijvende peren geplukt, maar ook de volledige
opbrengst van de Jaques Lebel werd geoogst.
Omdat gevallen appelen nog enkel geschikt zijn om te persen, werd ook een
emmertje appelen geplukt. Deze werden dan netjes in bakjes gelegd en
zullen de komende weken lekker opgegeten worden.
De rest werd in de namiddag naar Eksaarde gevoerd.
Vanaf dit week-end is er terug appelsap te verkrijgen ten huize "oude pastorij"