2011-08-28 Beure Hardy en Doyenne de Comice zusterlijk naast elkaar!